O projekcie

Wstęp / Idea / Dla kogo / Think Blue. / Zgłoszenia / FAQ

Prace nad ekologicznym ogrodem zmysłów rozpoczęte.

Uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni rozpoczęli prace nad organizacją ogrodu zmysłów.

Ogród ten powstaje na terenie Warsztatów przy ul. Sikorskiego 36 w niezagospodarowanym miejscu.


W pierwszej kolejności prowadzone są prace ziemne: kopanie, nawożenie ziemi i wyrównanie terenu. Pracy towarzyszy

dużo radości jak widać na załączonych poniżej zdjęciach. Z ciekawością będziemy czekać na dalszy postęp prac i ogród,

w którym będzie można wypocząć na łonie natury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla Kogo?